ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Τα έντυπα της εταιρικής ταυτότητας αντικατοπτρίζουν την εικόνα του ξενοδοχείου σας. Ο φάκελος και το επιστολόχαρτο που χρησιμοποιείτε τόσο εσείς όσο και οι πελάτες σας, οι business cards σας οπως και το folder σας πρέπει να ”φωτογραφίζει”  την φιλοσοφία του ξενοδοχείου σας

Η παρουσίαση του ξενοδοχείου σας μέσα από το sales directory είναι η εικόνα σας σε εκθέσεις, συνεργάτες και υποψήφιους πελάτες σας. Αναλαμβάνουμε το έντυπο από την αρχή ως το τέλος του, δίνοντας την απόλυτη προσοχή μας ώστε τα αποτελέσματα των πωλήσεων σας να είναι τα μέγιστα!

Sales Manual

Brochures

Folder

Business Cards

Επιστολόχαρτα

Φάκελλα Aλληλογραφίας